Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Które z twierdzeń jest uzasadnieniem powiedzenia 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Które z twierdzeń jest uzasadnieniem powiedzenia

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

[] A. Liczne oddziały zaciężnej piechoty i kawalerii stacjonowały w miastach i wsiach pruskich, gdzie dopuszczały się częstych grabieży i rozbojów.

[X] B. W armii pruskiej służyło aż 5% ludności państwa, podczas gdy w innych państwach europejskich tego okresu żołnierze stanowili zaledwie ok. 1% populacji. Pruskich żołnierzy i podoficerów rekrutowano spośród chłopów i mieszczan, którzy po zakończeniu dwuletniej służby, co roku musieli brać udział w okresowych ćwiczeniach.

[] C. Urzędnikami państwowymi, sędziami i nauczycielami w Prusach mogli być tylko emerytowani oficerowie, którzy przynajmniej przez 10 lat służyli w jednostkach liniowych. Szeregowcy i podoficerowie po ukończonej dwuletniej służbie dostawali od państwa nadziały ziemi.