Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Jakie cechy były charakterystyczne dla monarchii parlamentarnej w Wielkiej Brytanii?

[x] A. Najwyższą władzą jest Parlament, który ma wyłączną moc stanowienia prawa.

[] B. Król sprawuje najwyższą włądzę - stanowi prawa, decyduje o wojnie i pokoju.

[x] C. "Król panuje, lecz nie rządzi".

[] D. Reprezentacja społeczeństwa nie sprawuje władzy ustawodawczej.

[x] E. Władzę wykonawczą sprawuje odpowiedzialny przed Parlamentem gabinet ministów.

[] F. Król bez zgody Parlamentu nakłada podatki, z których utrzymuje armie.