Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Wskaż poprawną odpowiedź. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wskaż poprawną odpowiedź.

5
 Zadanie

Na czym polegała rewolucja militarna w krajach Europy Zachodniej w XVII w.?

[x] A. Coraz szersze wykorzystanie broni palnej przez piechotę i jazdę. Skuteczne współdziałanie piechoty, kawalerii i artylerii oraz wzrost zdolności szybkiego manewrowania potężnych armii.

[] B. Tworzenie potężnych armii manewrowych, składających się wyłącznie z jednostek kawalerii i artylerii wyposażonej w coraz cięższe działa. Wykorzystywanie na dużą skalę informacji wywiadowczych.

[] C. Zwiększenie siły ognia piechoty, używającej lekkich karabinów wyposażonych w bagnety. Dzielenie armii na niewielkie, szybko manewrujące oddziały piesze.