Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Wskaż poprawną odpowiedź. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wskaż poprawną odpowiedź.

2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Które z wymienionych wydarzeń nie było przyczyną wojen Polski i Litwy z państwem moskiewskim?

[] A. Sekularyzacja państwa zakonnego w Inflantach.

[] B. Objęcie przez Polskę i Litwę zwierzchności lennej nad Księstem Kurlandii.

[x] C. Sekularyzacja państwa zakonnego w Prusach.

[] D. Wcielenie większości obszaru Inflant do państwa polsko - litewskiego.