Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Połącz informacje dotyczące działalności 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Połącz informacje dotyczące działalności

5
 Zadanie

I. Marcin Luter - A

  • Był zakonnikiem i profesorem na uniwersytecie w Wittenberdze. Przełożył Biblię na język niemiecki.

II. Jan Kalwin - D

  • Głosił m.in. naukę o predestynacji. Założył akademię teologiczną w Genewie i uczynił z tego miasta centrum nowego wyznania.

III. Henryk VIII - B

  • Stał się przeciwnikiem papiestwa, ponieważ nie uzyskał zgody papieża na rozwód z Katarzyną Aragońską. Doprowadził do tego, że Parlament ogłosił go głową Kościoła w państwie.

Jan Hus - [C] - Był teologiem, profesorem Uniwersytetu w Pradze. W swych pismach i kazaniach domagał się radykalnych reform w Kościele i walki z nadużyciami, np. gromadzeniem przez duchowieństwo majątków. Poniósł śmierć spalony na stosie.