Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Które zdania opisują zasady ustrojowe Księstwa Warszawskiego?

[A] Władzę ustawodawczą sprawuje sejm o ograniczonych kompetencjach.

[B] Monarcha i ministrowie sprawują władzę wykonawczą.

[C] Chłopi mają wolność osobistą.

[E] Szlachcie posiadającej majątki ziemskie przysługują prawa wyborcze.