Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch, Marek Zieliński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Na podstawie fragmentu tekst Konstytucji 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Na podstawie fragmentu tekst Konstytucji

4
 Zadanie

  • Zgodnie z zapisem Konstytucji 3 maja władzę ustawodawczą w Polsce sprawował Sejm, złożony z dwóch izb: Senatu i Izby Poselskiej. Organ ten miał być wybierany co dwa lata, decyzje zaś miał podejmować większością głosów. Władzę wykonawczą w Polsce mieli sprawować król i Straż Praw, a władzę sądowniczą odrębne od pozostałych władz sądy.