Historia

Bliżej historii 2 (Podręcznik, WSiP)

Czym reformacja w Anglii różniła się od 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Czym reformacja w Anglii różniła się od

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
 • Czym reformacja w Anglii różniła się od reformacji w Niemczech?

Głównym powodem odłączenia się Kościoła angielskiego od zwierzchnictwa Rzymu nie były, tak jak w Rzeszy Niemieckiej - protesty przeciwko niemoralnym obyczajom duchowieństwa oraz nadużyciom papiestwa. Bezpośrednią przyczynę rozłamu stanowiły działania ówczesnego króla Anglii - Henryka VIII Tudora. Władca zwrócił się do papieża z prośbą o unieważnienie swojego małżeństwa z Katarzyną Aragońską, z którą nie mógł doczekać się męskiego potomka. Nie uzyskawszy zgody na rozwód - w 1534 roku wydał akt znoszący zwierzchnictwo papieskie nad katolikami żyjącymi w Anglii. Parlament ogłosił Henryka VIII głową Kościoła w Anglii. Kościół anglikański do dnia dzisiejszego pozostaje oficjalnym Kościołem państwowym, a jego głową są kolejni władcy tego kraju.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

07-10-2017
dzięki!!!
user profile image
Gość

02-10-2017
Dzięki za pomoc :)
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10632

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie