Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Przedstaw politykę Bonapartego wobec Polaków. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przedstaw politykę Bonapartego wobec Polaków.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Polityka Napoleona Bonaparte wobec Polaków:

 

 • Po upadku powstania kościuszkowskiego wielu oficerów i działaczy insurekcyjnych zagrożonych aresztowaniem opuściło kraj. Znaleźli oni schronienie na terytorium państw sympatyzyjących z Polakami lub neutralnych - głównie w Saksonii oraz we Francji;
 • Nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości ożyły pod wpływem wieści o zwycięstwach odnoszonych nad Austriakami przez dowodzącego we Włoszech gen. Bonaparte. Dzięki zabiegom emigrantów w Paryżu, generał Jan Henryk Dąbrowski uzyskał zgodę Dyrektoriatu na zorganizowanie polskich legionów w Republice Lombardzkiej utworzonej przez Bonapartego w północnych Włoszech;
 • Patrioci w kraju i na emigracji mieli nadzieję, że legiony staną się zalążkiem odbudowanego wojska polskiego. Liczyli też, że ich walka u boku Francuzów skłoni dyplomację francuską do podjęcia sprawy niepodległości Polski podczas negocjacji pokojowych;
 • Napoleon Bonaparte nie spełnił wszystkich obietnic względem Polaków. Z czasem istnienie polskich oddziałów na emigracji niepokoiło zaborców. Stało się to również kłopotliwe dla Bonapartego. Część niepotrzebnych już legionów (ok. 5 tys. żołnierzy) wysłano więc wraz z ekspedycją francuską skierowaną do tłumienia powstania niewolników na należącej do Francji wyspie San Domingo na Morzu Karaibskim. Uciążliwy klimat, tropikalne choroby i krwawe walki z powstańcami spowodowały śmierć tysięcy legionistów. Do kraju powróciło jedynie kilkaset z nich. Wydarzenia te spowodowały ogromny spadek popularności Bonapartego wśród Polaków;
 • Po zwycięskich bitwach pod Jeną i Auerstedt i rozbiciu oddziałów Prusaków - działania wojenne przeniosły się na ziemie polskie. W tej sytuacji duże znaczenie miała dla Napoleona postawa ich mieszkańców. Generał Dąbrowski oraz Józef Wybicki na rozkaz cesarza przybyli do Berlina i wystosowali do rodaków odezwę wzywającą ich do powstania i walki z Prusakami u boku Napoleona;
 • Polacy z entuzjajzem witali wkraczające wojska francuskie. Napoleon nie był jednak w stanie odbudować niepodległego państwa polskiego, jego namiastką stało się utworzone w 1807 roku Księstwo Warszawskie pod berłem króla Saksonii Fryderyka Augusta I;
 • 22 lipca 1807 roku w Dreźnie Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję, która zapewniała wszystkim równe prawa obywatelskie: wolność osobistą, równość wobec prawa, swobodę wyznania. Ponadto konstytucja nadawała także prawa polityczne: dostęp do urzędów oraz udział w wyborach do sejmu. Poprawiło się położenie chłopów, którzy zyskali wolność osobistą, czyli prawo do opuszczania wsi. Konstytucja nadana przez Napoleona wprowadzała nowy typ państwa, nieporównywalny z dawną Rzeczpospolitą. Zgodnie z napoleońskim modelem ustroju, władza wykonawcza złożona w ręce Fryderyka Augusta I i jego ministrów posiadała znaczne uprawnienia i była praktycznie niezależna od sejmu. Polityka zagraniczna Księstwa była zatem całkowicie podporządkowana zamysłom Napoleona;
 • Księstwo Warszawskie otwierało możliwość dalszego samodzielnego rozwoju narodu i w razie nowej wojny - dawało szanse uzyskania pełnej niepodległości;
 • Polacy trwali przy Naopeonie, mimo początkowego rozgoryczenia. Na nastroje naszych rodaków potężny wpływ wywierała również oddziałująca nie tylko na Francuzów legenda Napoleona - genialnego wodza, który, jak wierzono doprowadzi do odbudowy Polski;
 • W czasie wyprawy Napoleona na Rosję w 1812 roku - w szeregach Wielkiej Armii znalazło się ponad 100 tys. polskich żołnierzy;
 • Marsz przez ogołocone z żywności, zniszczone wojną obszary Rosji, mróz, głód i choroby doprowadziły do niemal pełnej zagłady armii Napoleona. Oddziały polskie podczas kampanii 1812 roku poniosły ogromne straty - ze 100 tys. żołnierzy pozostało niecałe 20 tys., Polacy do końca osłaniali odwrót szczątków Wielkiej Armii;
 • Klęska Napoleona i jego abdykacja doprowadziły w 1815 roku do likwidacji Księstwa Warszawskiego przez Rosjan;