Historia

Obejrzyj ilustracje kilku dzieł renesansowych 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Obejrzyj ilustracje kilku dzieł renesansowych

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

 • Obejrzyj ilustracje kilku dzieł renesansowych twórców. Jakie wpływy antyku są na nich widoczne?

Dzieła:

 • Bazylika św. Piotra w Rzymie z kopułą projektu Michała Anioła - olbrzymia kopuła o wysokości 119 m nawiązywała do wzorów architektury antyku.
 • Michał Anioł "Dawid", "Mojżesz", "Pieta" - rzeźby oddają proporcje ludzkiego ciała z nispotykaną dotąd dokładnością.
 • Michał Anioł "Stworzenie Adama" - fragment fresku na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie - artysta nie obawiał się ukazywać nagich postaci biblijnych.
 • Rafael Santi "Madonna ze szczygłem" -  obraz jest przykładem humanizmu w sztuce. Matka Boża i mali chłopcy - Jezus i Jan Chrzciciel zostali zaprezentowani w sposób niezwykle naturalny, jako grupa bawiących się osób.

 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-08
Dzięki
user profile image
Gość

0

2017-10-13
Dzieki za pomoc
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie