Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Jędrzej Kitowicz opisywał obyczaje za panowania 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Jędrzej Kitowicz opisywał obyczaje za panowania

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Wymień konkretne przyczyny niepewności posłów co do długości trwania sejmu. Z jakim precederem związanym z jego obradami była związana. 

  • Posłowie po przybyciu do Warszawy, nigdy nie byli pewni jak długo potrwają obrady sejmu. Było to ściśle związane z zasadą "liberum veto", którą mógł zgłosić każdy poseł nie zgadzający się z proponową ustawą. Dochodziło wówczas do do zerwania sejmu i uznania za nieważne wszystkich dotychczas podjętych uchwał.

2. Czy chaos panujący przed Zamkiem Królewskim w Warszawie, gdzie z reguły zbierał się sejm, możemy potraktować jako odbicie sytuacji w całym państwie? Wskaż różne negatywne zjawiska w życiu państwowym w okresie saskim.

  • Chaos panujący przed zamkiem królewskim w Warszawie, można potraktować jako odbicie sytuacji w całej Rzeczypospolitej, gdyż w czasie panowania saskiej dynastii Wettynów nastąpił największy upadek naszego państwa. 

Negatywne zjawiska w życiu państwowym w okresie saskim:

  • Postępujący proces anarchii w Rzeczypospolitej. 
  • Bezustanne zrywanie sejmów, zgłasznie przez posłów "liberum veto".
  • Osłabieniu władzy króla i senatu towarzyszył wzrost potęgi magnatów. Opłacani wręczanymi przez zagranicznych ambasadorów łapówkami forsowali interesy Prus, Rosji i Austrii, działając na szkodę Rzeczypospolitej.
  • Bezkarne wszczynanie wojen wewnętrznych przez zamożnych magnatów.
  • W czasie panowania Wettynów zaczęła zanikać w Rzeczypospolitej tradycja tolerancji religijnej ukształtowana w XVI wieku.