Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Poszukaj dodatkowych informacji o sejmie grodzieńskim. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Poszukaj dodatkowych informacji o sejmie grodzieńskim.

2
 Zadanie

3
 Zadanie

  • Drugi sejm rozbiorowy - sejm grodzieński

Obradował w Grodnie w 1793 roku i był ostatnim sejmem Rzeczypospolitej. Aby nie dopuścić do wystąpień opozycji miejsce, gdzie trwały obrady, otoczono policją i wojskami carskimi. Podczas sejmu posłowie ratyfikowali traktat drugiego rozbioru Polski dokonanego przez Rosję i Prusy. Zniesiono reformy wprowadzone przez Konstytucję 3 maja 1791 roku. Reaktywowano Radę Nieustającą, nadając jej jeszcze większe uprawnienia (odtąd posiadała oprócz władzy wykonawczej również inicjatywę ustawodawczą). Zmniejszono armię polską do 15 tys. żołnierzy. Dodatkowo, posłowie zgodzili się na zawarcie układu sojuszniczego z Rosją, który znacznie ograniczał politykę zagraniczną niewielkiego już państwa polskiego.

  • Na terenie jakiego państwa leży obecnie Grodno?

Grodno leży obecnie na terenie Białorusi, nad rzeką Niemen.