Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Hugo Kołłątaj uważał, że działalność oświatowa 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Hugo Kołłątaj uważał, że działalność oświatowa

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Jakim celom - zdaniem Kołłątaja - miał służyć rozwój oświaty w państwie?

- Rozwój oświaty miał kształcić wśród młodego pokolenia patriotyzm, umiłowanie Ojczyzny a także rozbudzać ducha żołnierskiego. Kołłątaj pragnął, aby Polacy zachowali charakter narodowy, negował bezkrytyczne przyjmowanie zachodnich wzorców. Zalecał zachowanie równowagi pomiędzy nauką a wychowaniem żołnierskim, pisał: "Należy jak największą zachować ostrożność, żeby duch żołnierski wcześnie w młodzieży obudzony nie przeszkadzał postępowi w naukach, nawzajem, aby nauki spokojnie nie tępiły ducha żołnierskiego (...)".

2. Dlaczego Kołłątaj tak wielką wagę przywiązuje do "obudzenia ducha wojskowego" w narodzie?

- Kołłątaj przywiązywał wielką wagę do "obudzenia ducha wojskowego" w narodzie, aby wykształcić wśród młodzieży umiejętność i pragnienie obrony granic Rzeczypospolitej, kiedy zajdzie taka potrzeba.

3. Kołłątaj pisał o "naśladowaniu cudzoziemszczyzny". Czy dzisiaj, w swoim otoczeniu dostrzegasz podobne zjawisko?

- W dzisiejszych czasach ludzie bezmyślnie podążają za wzorcami zachodniej mody. Przez media, internet oraz środki masowego przekazu młodzież czerpie ideały i standardy postępowania, tracąc swoją odrębność narodową. Globalizacja jest widoczna wszędzie. Ludzie na całym świecie czytają te same książki, słuchają tych samych piosenek, oglądają te same filmy, ubierają się zgodnie z obowiązującą modą. Nawet jedzą i piją produkty znane na całym świecie. Dzisiejsze społeczeństwa stają się bardzo do siebie podobne.