Historia

Bliżej historii 2 (Podręcznik, WSiP)

Hugo Kołłątaj uważał, że działalność oświatowa 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Hugo Kołłątaj uważał, że działalność oświatowa

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Jakim celom - zdaniem Kołłątaja - miał służyć rozwój oświaty w państwie?

- Rozwój oświaty miał kształcić wśród młodego pokolenia patriotyzm, umiłowanie Ojczyzny a także rozbudzać ducha żołnierskiego. Kołłątaj pragnął, aby Polacy zachowali charakter narodowy, negował bezkrytyczne przyjmowanie zachodnich wzorców. Zalecał zachowanie równowagi pomiędzy nauką a wychowaniem żołnierskim, pisał: "Należy jak największą zachować ostrożność, żeby duch żołnierski wcześnie w młodzieży obudzony nie przeszkadzał postępowi w naukach, nawzajem, aby nauki spokojnie nie tępiły ducha żołnierskiego (...)".

2. Dlaczego Kołłątaj tak wielką wagę przywiązuje do "obudzenia ducha wojskowego" w narodzie?

- Kołłątaj przywiązywał wielką wagę do "obudzenia ducha wojskowego" w narodzie, aby wykształcić wśród młodzieży umiejętność i pragnienie obrony granic Rzeczypospolitej, kiedy zajdzie taka potrzeba.

3. Kołłątaj pisał o "naśladowaniu cudzoziemszczyzny". Czy dzisiaj, w swoim otoczeniu dostrzegasz podobne zjawisko?

- W dzisiejszych czasach ludzie bezmyślnie podążają za wzorcami zachodniej mody. Przez media, internet oraz środki masowego przekazu młodzież czerpie ideały i standardy postępowania, tracąc swoją odrębność narodową. Globalizacja jest widoczna wszędzie. Ludzie na całym świecie czytają te same książki, słuchają tych samych piosenek, oglądają te same filmy, ubierają się zgodnie z obowiązującą modą. Nawet jedzą i piją produkty znane na całym świecie. Dzisiejsze społeczeństwa stają się bardzo do siebie podobne.

DYSKUSJA
user avatar
Bogdan

11 kwietnia 2018
dzięki :)
user avatar
Zigi

7 kwietnia 2018
Dzieki za pomoc :)
user avatar
Dominik

27 marca 2018
dzięki :):)
Informacje
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

51036

Nauczyciel

Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej  `n`  nazywamy taką liczbę naturalną  `m`, że  `n=k*m` `k`   jest liczbą naturalną. 


Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10. Wynika z tego, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo  `10=10*1`   
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo  `10=5*2`  
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo  `10=2*5`  
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo  `10=1*10`  


Uwaga!!! 

Jeżeli liczba naturalna `m`  jest dzielnikiem liczby `n` , to liczba `n`  jest wielokrotnością liczby `m` .

Przykład:

Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.


Dowolną liczbę naturalną n większą od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie, nazywamy liczbą pierwszą.

Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Liczbę naturalną n (n>1) niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną.

Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...


Zapamiętaj!!!

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi. 

 
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom