Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Wcielając się w postaci zwolennika i przeciwnika 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Wcielając się w postaci zwolennika i przeciwnika

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Argumenty zwolennika Wielkiej Rewolucji Francuskiej:

 • Wielka Rewolucja Francuska przyczyniła się do obalenia dawnego porządku opartego na przywilejach stanowych;
 • Nastąpił podział społeczeństwa na klasy społeczne - przynależność do poszczególnych klas oparta była na kryterium majątku, do którego - każdy - niezależnie od swego urodzenia mógł dojść własną pracą i przedsiębiorczością;
 • Zastąpienie ustroju monarchicznego - republikańskim;
 • Przekształcenie uciemiężonych poddanych w pełnoprawnych obywateli;
 • Rewolucjoniści francuscy deklarowali równość wszystkich wobec prawa, głosili nienaruszalność właśności prywatnej, swobodę wyznania i głoszonych poglądów;
 • Hasła i sukcesy rewolucji stały się bodźcem do wprowadzenia zmian w innych krajach europejskich;
 • Doszło do całkowitej likwidacji feudalizmu. Zniesiono ciężary feudalne, chłop uzyskał ziemię na własność, ponadto mógł nabyć ziemię skonfiskowaną Kościołowi i szlachcie;
 • Upowszechniono oświatę oraz oświeceniowe idee (wykształcenie opinii publicznej);
 • Powstało państwo obywatelskie (nastąpił wzrost patriotyzmu i świadomości społecznej);

Argumenty przeciwnika Wielkiej Rewolucji Francuskiej:

 • Notoryczne łamanie zasad ustalonych przez rewolucyjny rząd - nieprzestrzeganie demokratycznych praw, zastąpienie przywileju wysokiego urodzenia korzyściami wypływającymi z posiadania majątku, posługiwanie się terrorem, represje wobec Kościoła katolickiego, będące zaprzeczeniem tolerancji religijnej;