Historia

Scharakteryzuj działalność jezuitów i bernardynów 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj działalność jezuitów i bernardynów

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Jezuici:

Zakon jezuitów został założony w 1540 roku przez Ignacego Loyolę, w celu walki z reformacją. Ich głównym zadaniem miało być podniesienie autorytetu papiestwa i Kościoła rzymskokatolickiego. Zakon zorganizowany był na wzór wojskowy, obowiązywała w nim surowa dyscyplina. Jezuici składali tradycyjne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz bezwzględego posłuszeństwa papieżowi. Do Polski jezuitów sprowadził arcybiskup Stanisław Hozjusz w 1564 roku. Głównym celem zgromadzenia było katolickie wychowanie szlacheckiej młodzieży, która w prszyszłości miała decydować o losach kraju. Jezuici zakładali uczelnie wyższe, zwane akademiami. Powstawały wówczas także jezuickie szkoły średnie - kolegia. Wielką renomą cieszyło się kolegium założone w 1565 roku w Braniewie. W obu typach szkół młodzież uczyła się łaciny, greki, retoryki oraz matematyki. Zakonnicy zajmowali się także głoszeniem kazań oraz prowadzeniem polemik z protestantami. Do najznakomitszych jezuickich mówców należał kaznodzieja i spowiednik króla Zygmunta III Wazy - Piotr Skarga.

Bernardyni:

Bernardyni to męski zakon franciszkanów - obserwantów. Byli zwolennikami surowego przestrzegania reguły franciszkańskiej. Nazwa "bernardyni" wywodzi się od wezwania pierwszego na ziemiach polskich klasztoru tej wspólnoty, św. Bernardyna ze Sienny, powstałego w 1453 roku w Krakowie - na przedmieściu Stradom i rozpowszechniła się następnie w Polsce, Chorwacji oraz na Węgrzech. Bernardyni prowadzili swą działalność głównie wśród prostego ludu, stąd też ich klasztory położone były z reguły na obrzeżach miasta. Opiekowali się sanktuariami pielgrzymkowymi, wśród których najsławniejszym był klasztor w przykrakowskiej Kalwarii Zebrzydowskiej. Z zakonu bernardynów wywodzili się słynni XV - wieczni kaznodzieje: św. Jan z Dukli oraz bł. Szymon z Lipnicy.

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Zobacz także
Udostępnij zadanie