Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Kim byli Kozacy i dlaczego buntowali się 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Kim byli Kozacy i dlaczego buntowali się

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Kozacy - zamieszkiwali bezludne stepy nad Dnieprem - zwane Dzikimi Polami. Zajmowali się głównie myślistwem, hodowlą, rybołóstwem, kupiectwem oraz rozbojem. Kozacy słynęli z odwagi, lecz przede wszystkim cenili wolność. Nie uznawali nad sobą żadnej władzy i nie chcieli dzielić losu ukraińskich chłopów bedących poddanymi magnatów. Ich głównym źródłem dochodów były najazdy na ziemie imperium osmańskiego. W celu zdobycia bogatych łupów wyruszali na Morze Czarne, gdzie na swoich zwrotnych łodziach - czajkach - docierali do posiadłości tureckich oraz tatarskich i je rabowali. Okres największych sukcesów Kozaków zaporoskich przypada na początek XVII wieku.

Kozacy buntowali się przeciw Rzeczypospolitej, ponieważ polscy magnaci próbowali przekształcić ich w chłopów pańszczyźnianych. Ponadto Kozacy byli wyznawcami prawosławia, nie chcieli przyjąć postanowień unii brzeskiej.