Historia

Jak oceniasz system wyłaniania władzy zgodnie 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Jak oceniasz system wyłaniania władzy zgodnie

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

System wyłaniania władzy zgodnie z zasadą wolnej elekcji okazał się zgubny dla Rzeczypospolitej. Najważniejszą rolę w państwie polsko - litewskim odgrywała szlachta, która jako jedyna posiadała prawo udziału w życiu politycznym oraz decydowania o sprawach Rzeczypospolitej. W żadnym innym europejskim państwie parlament nie posiadał tak rozległych uprawnień. Bez zgody szlachty król nie mógł podejmować ważnych decyzji dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej. Pozycję króla osłabiał dodatkowo fakt, że nie był on władcą dziedzicznym, ale wybieralnym - panował więc nie z mocy praw dynastycznych, ale na mocy szlacheckich wyborów. W tym samym czasie rosły również wpływy magnaterii, która dzięki ogromnym majątkom dysponowała wysokimi dochodami. Zamożni magnaci coraz łatwiej zdobywali szlacheckie głosy na sejmikach i w sejmie. Brak konkurencyjnej siły politycznej powodował, iż magnaci uzyskiwali w ten sposób coraz większy wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa. W tym samym momencie, kiedy Rzeczpospolita zmagała się z licznymi kryzysami wewnętrznymi - państwa ościenne (Rosja, Prusy oraz Austria) rosły w siłę. Podsumowując, system wyłaniania władzy zgodnie z zasadą wolnej elekcji posiadał więcej wad, aniżeli zalet.

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie