Historia

Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Wskaż różnice i podobieństwa pomiędzy 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Wskaż różnice i podobieństwa pomiędzy

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Różnice pomiędzy sposobami sprawowania władzy w Anglii i Francji w XVII w.:

Francja:

 • Monarchia absolutna.
 • Władca absolutny stanowił prawa, dycydował o wojnie i pokoju.
 • Nakładał nowe podatki bez zgody stanów, większą część pieniędzy przeznaczał na utrzymanie zawodowej armii oraz licznego dworu.
 • Według własnego uznania mianował i odwoływał urzędników państwowych.
 • Bez wyroku sądu mógł uwięzić każdego poddanego.

Anglia:

 • Monarchia parlamentarna.
 • Największa władza należała do Parlamentu, który posiadał wyłączną moc stanowienia prawa.
 • Król "panował, ale nie rządził", tzn. nie mógł podejmować decyzji politycznych, pełnił funkcje reprezentacyjne.
 • Władzę wykonawczą sprawował gabinet ministów z premierem na czele.
 • Na stanowiska rządowe król powoływał polityków wywodzących się z partii posiadającej poparcie w Parlamencie. 

Podobieństwa pomiędzy sposobami sprawowania władzy w Anglii i Francji w XVII w.:

 • Dziedziczność tronu.