Historia

Na podstawie wiadomości pochodzących z różnych 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Na podstawie wiadomości pochodzących z różnych

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Gustaw II Adolf był jednym z największych wodzów swoich czasów, twórcą militarnej potęgi Szwecji w XVII wieku. Był synem Karola IX Sudermańskiego, pochodził z dynastii Wazów, w 1611 roku objął władzę w Szwecji. Odebrał staranne wykształcenie, znał kilka języków, czytał liczne dzieła filozoficzne, szczególnie książki myśliciela Hugo Grotiusa. W dzieciństwie już jako sześcioletni chłopiec uczestniczył w wyprawie wojennej, a po ukończeniu 10 roku życia - uczestniczył w audiencjach polityczynych i przyjmował ambasadorów. 

Gustaw II Adolf - uważany jest za jednego z największych w historii królów Szwecji. W XVII w. zapoczątkował mocarstwową politykę swego kraju. Kiedy obejmował tron w 1611 roku - sytuacja wewnętrzna Szwecji była bardzo trudna, jednak młodemu monarsze szybko udało się wzmocnić władzę i podporządkować dążącą do większej samodzielności politycznej szwedzką szlachtę. Gustaw II Adolf nazywany jest "Lwem z Północy" za względu na liczne wojny, które prowadził w czasie swojego panowania. Konflikty zbrojne toczył z Danią, Polską oraz Rosją.  W 1613 roku pokojem w Knäred zakończył duńsko-szwedzką wojnę kalmarską. Kilka lat później, w 1617 roku zmusił Rosję do podpisania korzystnego dla strony szwedzkiej pokoju w Stołbowie, na mocy którego Rosja odstępowała Szwecji - Ingrię ioraz wschodnią Karelię i tym samym traciła dostęp do Morza Bałtyckiego. W latach 1617–1629 Gustaw II Adolf toczył wojny z Polską. Na mocy korzystnego dla Szwecji pokoju zawartego w Altmarku (Starym Targu) - Gustaw II Adolf zatrzymywał zdobycze w Inflantach oraz obszary nad Zalewem Wiślanym. Szwedzi zyskali ponadto prawo pobierania ceł z polskiego handlu morskiego. W 1630 roku szwedzki monarcha przystąpił do wojny trzydziestoletniej po stronie niemieckich protestantów. Dzięki doskonałej organizacji, uzbrojeniu oraz geniuszowi dowódczemu króla Gustawa - szwedzka armia wyrosła na jedną z najlepszych w ówczesnej Europie. 

 

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 2
Autorzy: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie