Historia

Autorzy:Iwona Janicka

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wykonaj polecenia związane z mapą 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Wykonaj polecenia związane z mapą

2
 Zadanie

3
 Zadanie

1. Zaznacz na mapie:

a) kolorem czerwonym - państwa, które utworzyły trójporozumienie;

b) kolorem niebieskim - kraje wchodzące w skład trójprzymierza;

2. Dopisz do podanych traktatów miejsce i rok ich zawarcia. Następnie podkreśl wymienione miasta na mapie.

a) traktat między Austro-Węgrami i Niemcami - Wiedeń, 1879 rok;

b) zawarcie trójprzymierza - Wiedeń, 1882 rok;

c) konwencja wojskowa między Francją i Rosją - Petersburg, 1892 rok;

d) zawarcie "entente cordiale" - Londyn, 1904 rok;

e) utworzenie trójporozumienia - Petersburg, 1907 rok;