Historia

Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Przeczytaj dwa fragmenty "Hymnu" 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Przeczytaj dwa fragmenty "Hymnu"

4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

1. Wyjaśnij, skąd mogą wynikać różnice między tekstami. Zwróć uwagę na czas powstania obu wersji.

Różnice między tekstami wynikają z różnych okresów historycznych, w których sytuacja polskich ziem była zróżnicowana. Pierwszy tekst to hymn Królestwa Polskiego z 1816 roku. Powstał na zamówienie księcia Konstantego. Stanowił pieśń pochwalną na cześć cara Rosji Aleksandra I Romanowa, będącego jednocześnie królem Polski. Pieśń ta nigdy nie cieszyła się popularnością wśród polskiego społeczeństwa, ponieważ opiewała zaborcę. Drugi tekst, powstał przed wybuchem powstania styczniowego w 1861 roku, stanowił swoistą modlitwę polskiego Narodu: "Przed twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie [...]". Pieśń wyraża błaganie Polaków o przywrócenie wolności i niepodległości Rzeczypospolitej. Po upadku powstania listopadowego pieśń ta funkcjonowała jako hymn konspirantów walczących o wolną Polskę.

2. Napisz, jaką rolę odgrywały peśni patriotyczne w czasie zaborów.

Pieśni patriotyczne w czasie zaborów wyrażały manifestację uczuć Polaków. Podnosiły na duchu, przywracały wiarę, motywowały do walki, rozbudzały patriotyzm. Podtrzymywały kulturę i tradycję narodu polskiego. Śpiewano je "ku pokrzepieniu serc". Wspomagały Polaków w trudach życia pod zaborami.

DYSKUSJA
user profile image
Konrad

7 dni temu
dzieki :)
user profile image
Robert

19 grudnia 2017
Dzieki za pomoc
user profile image
Piotrek

21 września 2017
Dzięki :)
Informacje
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45464

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie