Historia

Śladami przeszłości 3 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Polacy po powstaniu styczniowym 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Polacy po powstaniu styczniowym

Notatka z lekcji
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie

Po upadku powstania styczniowego Rosjanie skazali tysiące Polaków na śmierć, zesłanie lub służbę w karnych oddziałach armii rosyjskiej. Car zdecydował o likwidacji odrębności Królestwa Polskiego, którego nazwę zmieniono na Kraj Przywiślański. Zaczęto też przeprowadzać intensywną rusyfikację ziem polskich. Jednocześnie w zaborze pruskim rozpoczęła się germanizacja zmierzająca do wynarodowienia Polaków. Przede wszystkim ograniczono ich prawa do posługiwania się publicznie językiem polskim oraz wprowadzono nakaz nauczania religii w języku niemieckim. Ostatnia decyzja władz doprowadziła do buntu dzieci we Wrześni w 1901 r. W 1885 r. Niemcy rozpoczęli akcję wysiedlania Polaków przebywających nielegalnie w ich państwie, nazywaną rugami pruskimi. Ponadto powstała wówczas Komisja Kolonizacyjna, która wspierała niemieckie osadnictwo na ziemiach polskich. W tym czasie jedynie w zaborze austriackim poszerzono prawa Polaków. W związku z reformami wewnętrznymi władze austriackie nadały Galicji pewną autonomię.

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21568

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie