Historia

Autorzy:Iwona Janicka

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Uzupełnij tabelę argumentami świadczącymi o 4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Uzupełnij tabelę argumentami świadczącymi o

2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

 

Argumenty potwierdzające możliwość powodzenia powstania

Argumenty przemawiające za klęską powstania

dobre wyszkolenie armii, udział zawodowych żołnierzy

dążenia polskich dowódców do ugody z carem

uznanie chłopów za znaczącą siłę społeczną, przeprowadzenie uwłaszczenia

brak programu reform, dzięki któremu do powstania dołączyliby chłopi

pomoc powstańcom udzielona ze strony Francji oraz Belgii

sprzeciw państw Świętego Przymierza wobec powstania

sprzeciw wobec detronizacji cara Mikołaja I

detronizacja Mikołaja I

duży talent dowódczy oficerów niższych rangą

brak wiary w zwycięstwo, dowódcy powstania unikali akcji zaczepnych oraz zbrojnej konfrontacji z wrogiem