Historia

Uzupełnij tekst. 4.72 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Uzupełnij tekst.

Wkrótce po nadaniu konstytucji Królestwu Polskiemu car zaczął łamać jej postanowienia. Zakazano także działalności legalnej opozycji, dlatego zaczęły powstawać polskie organizacje spiskowe. Jedna z nich - Sprzysiężenie Podchorążych - doprowadziła do wybuchu powstania. Rozpoczęło się ono w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. Klęsce powstańców w pierwszych godzinach walk zapobiegło poparcie mieszkańców stolicy. Pierwszym dyktatorem powstania został generał Józef Chłopicki. Wraz z innymi politykami starał się on doprowadzić do pertraktacji z carem. Jego działania przekreślił akt detronizacji Mikołaja I wydany w dniu 25 stycznia 1831 r. W tej sytuacji wybuchła wojna polsko - rosyjska. Największa bitwa rozegrała się pod Grochowem. Do decydującego starcia doszło jednak pod Ostrołęką w maju 1831 r. Zakończyło się ono porażką oddziałów powstańczych. Mimo że walki toczyły się również na Litwie, Wołyniu i Podolu przewaga wojsk rosyjskich oraz nieudolność polskich wodzów doprowadziły do przegranej Polaków. Ostatecz armia rosyjska zaatakowała Warszawę, która skapitulowała 8 września 1831 r. 

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Iwona Janicka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie