Historia

Konstytucja 3 maja. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Konstytucja 3 maja.

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Odpowiedz, jakie nadzieje Polacy wiązali z uchwaleniem Konstytucji 3 maja.

Polacy wiązali wielkie nadzieje z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, pragnęli, aby postanowienia Ustawy Rządowej wzmocniły państwo i zreformowały jego ustrój. Twórcy Konstytucji 3 maja dążyli do obrony suwerenności państwa polsko - litewskiego. 

2. Wyjaśnij, w jaki sposób polska ustawa zasadnicza realizowała zasadę trójpodziału władzy

Konstytucja 3 maja oparta była na koncepcji Monteskiusza, ponieważ dzieliła władzę w państwie na władzę ustawodawczą, której funkcję pełnił sejm, wykonawczą - sprawowaną przez Straż Praw z królem na czele oraz sądowniczą - pełnioną przez magistratury. Konstytucja 3 maja stworzona była zgodnie z ówczesnymi ideałami oświeceniowymi.

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie