Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Wymień przyczyny i skutki terroru 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Przyczyny terroru rewolucyjnego:

 • Nieudolne rządy absolutne Ludwika XV i Ludwika XVI, którzy wmieszali Francję w niekorzystne dla niej wojny.
 • Francję ogarnął kryzys finansowy. Ekonomiczna stagnacja i słabnąca kondycja państwa miały wpływ na spadek dochodów możnych i duchowieństwa. Państwo rujnowały duże wydatki na utrzymanie ogromnej liczby urzędników, armię i utrzymanie dworu (Wersalu).
 • Zła sytuacja gospodarki kraju. Przestarzałe stosunki na wsi nie pozwalały wystarczającej ilości żywności dla szybko powiększającej się liczby mieszkańców. Kryzys spotęgowany został nieurodzajami i licznymi klęskami żywiołowymi, które rujnowały i tak przeciążoną wieś. Niekorzystny układ handlowy obniżył cła dla towarów angielskich.
 • Pogłębiała się niechęć do absolutyzmu i przywilejów stanowych. Stan trzeci (chłopi, biedota miejska oraz bogate mieszczaństwo) - pragnął wolności ekonomicznej, zniesienia absolutyzmu oraz zdobycia władzy.
 • Upowszechnienie idei oświecenia, które rozbudzało w społeczeństwie chęć walki o zmianę przestarzałego ustoju.

Skutki terroru rewolucyjnego:

 • Stosowanie terroru wobec wszystkich podejrzanych o niechęć do rewolucji. Na gilotynę trafiały setki ludzi związanych z królem i dworem. 
 • Podczas tłumienia rozruchów i powstań na prowincji wymordowano tysiące ludzi.
 • Hasła i sukcesy rewolucji stały się bodźcem do zmian w innych krajach europejskich. Od czasów rewolucji francuskiej rosło znaczenie burżuazji i kapitalizmu w dziejach Europy.
 • Doszło do całkowitej likwidacji feudalizmu. Zniesiono ciężary feudalne, chłop uzyskał ziemię na własność, a ponadto mógł odkupić ziemię skonfiskowaną Kościołowi i szlachcie.
 • Wprowadzono ustawy wolnościowe: zniesiono nierówność wobec prawa, wszyscy mieli obiecaną wolność słowa, swobodę wyznania i nietylkalność osobistą.
 • Upowszechniono oświatę.
 • Zreformowano wojsko, które otrzymało narodowy charakter poprzez wprowadzenie powszechnej służby wojskowej.
 • Powstało państwo obywatelskie.