Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2017

Przedstaw przebieg wydarzeń Wielkiej Rewolucji 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Przedstaw przebieg wydarzeń Wielkiej Rewolucji

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Przebieg wydarzeń Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

1789 rok

  • Zwołanie przez króla do Wersalu Stanów Generalnych, w nadziei, iż ich przedstawiciele zgodzą się na nałożenie nowych podatków. Po zebraniu się posłów nastąpił spór o zasady obradowania - stan trzeci zażądał, aby przedstawiciele wszystkich stanów obradowali wspólnie, na co król nie wyraził zgody.
  • Stan trzeci ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym, przekształcając się w Konstytuantę, która za cel postawiła sobie obalenie absolutyzmu i uchwalenie konstytucji.
  • 14 lipca 1789 roku lud Paryża dokonał szturmu na Bastylię - symbol francuskiego absolutyzmu. Wydarzenie to uznaje się za początek rewolucji francuskiej.
  • Pozorna ugoda króla z ludem. Ludwik XVI dodał do barw Paryża (czerwonej i niebieskiej) także białą - kolor dynastii Burbonów.
  • Reakcja wśród francuskiego społeczeństwa na wieść o wydarzeniach w Paryżu: powołanie nowych władz, buntowanie się ludności chłopskiej przeciw świadczeniom na rzecz szlachty i duchowieństwa.
  • Ogłoszenie przez Konstytuantę równości wobec prawa, zniesienia obciążeń faudalnych i przywilejów stanowych.
  • Uchwalenie przez Konstytuantę 26 sierpnia - "Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela", który stał się potem podstawą francuskiej konstytucji. "Deklaracja" głosiła m.in. równość obywateli wobec prawa, prawo do wolności, tolerancję religijną i wolność słowa.