Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Jak zaborcy w czasie I wojny 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Jak zaborcy w czasie I wojny

1
 Zadanie

Niemcy i Austriacy po opanowaniu ziem Królestwa Polskiego zaczęli rekrutować żołnierzy do swych armii, rabowali dobra należące do mieszkańców. W czasie trwania I wojny światowej zaborcy włączyli do swoich oddziałów zbrojnych ponad dwa miliony Polaków. Rosjanie, wycofujący się z terenów Królestwa Polskiego konfiskowali ruchomy majątek, przede wszystkim urządzenia przemysłowe oraz maszyny. Niemcy wywozili surowce oraz żywność. Ponadto rekwirowano sprzęt fabryczny, zwierzęta hodowlane, wycinano lasy. Zniszczeniu uległo wiele polskich miast. W czasie I wojny światowej Kalisz stał się jednym z symboli barbarzyństwa armii niemieckiej na terenach okupowanych. Dowódcy niemieccy w odwecie za spory z polską ludnością cywilną zbombardowali miasto, zniszczeniu uległa znaczna część zabytkowej zabudowy Kalisza.