Historia

Śladami przeszłości 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Omów działalność stronnictwa prorosyjskiego 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Omów działalność stronnictwa prorosyjskiego

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
?
 Zadanie

Działalność stronnictwa prorosyjskiego w czasie I wojny światowej:

 • Działacze endecji z Romanem Dmowskim na czele reprezentowali orientację prorosyjską, nadzieje na odzyskanie przez Polskę niepodległości wiązali z Rosją oraz pozostałymi państwami Ententy.
 • Roman Dmowski uważał, że największe niebezpieczeństwo groziło narodowi polskiemu ze strony Niemiec. 
 • Dmowski prowadził aktywne działania na rzecz utworzenia polskiego wojska na zachodzie Europy. 
 • Duże zasługi w uformowaniu polskich oddziałów miał Komitet Narodowy Polski utworzony w 1917 roku przez Romana Dmowskiego w Lozannie.
 • Z czasem Komitet Narodowy Poslki stał się głównym ośrodkiem polskiego życia politycznego, został uznany przez państwa Ententy (Francję, Wielką Brytanię, Włochy i USA) za reprezentację narodu polskiego.
 • KNP sprawował kontrolę polityczną nad Armią Polską we Francji (oddziały Józefa Hallera)

Działalność stronnictwa proaustriackiego w czasie I wojny światowej:

 • Działacze Polskiej Partii Socjalistycznej - Frakcji Rewolucyjnej z Józefem Piłsudskim na czele dążyli do odzyskania niepodległości przy wsparciu państw centralnych.
 • W szczególności liczyli na pomoc Austro-Węgier. 
 • Zwolennicy stronnictwa proaustriackiego za największego wroga uznawali Rosję. 
 • Pod koniec 1914 roku rozpoczęto formowanie Legionów Polskich. Pod dowództwem Józefa Piłsudskiego utworzono I Brygadę Legionów Polskich. W 1915 roku powstały II i III Brygada. Legiony Polskie walczyły u boku armii austriackiej przeciwko wojskom rosyjskim m. in. pod Nowym Korczynem, Opatowcem, Kostiuchnówką i Rokitną. 
 • Gdy układ sił w I wojnie światowej zaczął przechylać się na korzyść Ententy, Józef Piłsudski zmienił swoje dotychczasowe koncepcje polityczne. Uznał, że walka przeciwko państwom Ententy nie służy sprawie Polski. W 1917 roku Piłsudski wraz z większością polskich żołnierzy odmówił złożenia przysięgi na wierność państw centralnych. Kryzys przysięgowy doprowadził w konsekwencji do rozwiązania I i III Brygady Legionów Polskich.
 • II Brygada Legionów Polskich dowodzona przez gen. Józefa Hallera pozostała wierna państwom centralnym aż do 1918 roku.
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

20937

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Zobacz także
Udostępnij zadanie