Historia

Śladami przeszłości 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Wymień konflikty, które przyczyniły się do 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Wymień konflikty, które przyczyniły się do

1
 Zadanie

2
 Zadanie
Praca z mapą
 Zadanie

Konflikty, które przyczyniły się do zaostrzenia sytuacji międzynarodowej w Europie:

 • Dążenie Niemiec oraz Włoch do umocnienia własnej pozycji na arenie międzynarodowej.
 • Do jednego z najważniejszych antagonizmów należał konflikt angielsko - niemiecki (powstał głównie na skutek niemieckiego programu rozbudowyfloty wojennej, zagrażającej dominacji Wielkiej Brytanii na morzach i oceanach).
 • Konflikt niemiecko - francuski (wynikający z chęci zbrojnego odwetu Francji za klęskę w wojnie 1871 roku).
 • Spór austro-węgiersko-rosyjski (dotyczący rywalizacji obu państw na Półwyspie Bałkańskim, a przejawiający się między innymi popieraniem przez Rosję Serbii).
 • Konflikt rosyjsko - niemiecki (będący wynikiem poparcia Niemiec dla bałkańskiej polityki Austro-Węgier).
 • Do 1907 roku ostatecznie zostały ukształtowane dwa przeciwstawne bloki militarno-polityczne. Pierwszym z nich było tzw. trójprzymierze, które tworzyły Niemcy, Austro-Węgry i Włochy. Z racji położenia na mapie Europy blok ten nazwano również państwami centralnymi. Drugi z bloków, określany mianem mianem trójporozumienia lub ententy  ("entente cordiale" - serdeczne porozumienie) tworzyły - Francja, Wielka Brytania oraz Rosja.

 

DYSKUSJA
user avatar
Gość

16 kwietnia 2018
wymien konflikty, ktore przyczynily sie do zaostrzenia sie sytuacji w europie
user avatar
Paulina

50817

17 kwietnia 2018

@Gość *Europie (nazwy kontynentów zapisujemy wielką literą). Zadanie o które pytasz, zad. 1 ze str. 248 to zadanie "premium". Aby uzyskać do niego dostęp, należy wykupić konto "premium". Daje ono...

user avatar
Żaneta

29 stycznia 2018
dzięki
user avatar
Kamil

25 stycznia 2018
Dzięki!!!!
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

50812

Nauczyciel

Wiedza
Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom