Historia

Śladami przeszłości 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Przedstaw działalność ruchów emancypacyjnych 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Przedstaw działalność ruchów emancypacyjnych

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Emancypacja kobiet był to ruch zmierzający do uzyskania przez kobiety równouprawnienia, zrównania ich pod względem prawnym, politycznym, społecznym i ekonomicznym z mężczyznami. Początki ruchu emancypacyjnego sięgają drugiej połowy XVIII wieku. Jego nasilenie przypada na początek XX wieku. W Europie twierdzenie o potrzebie emancypacji kobiet pojawiło się w czasie rewolucji francuskiej w 1789 roku. Zrównanie stanu społecznego kobiet i mężczyzn dokonało się najpierw na płaszczyźnie rodzinnej oraz prawnej, przyjęto zasadę równości męża i żony. Najtrudniejsze dla zwolenniczek równouprawnienia okazało się uzyskanie praw wyborczych. Walczyły o to sufrażystki. Mimo oporu konserwatywnej części społeczeństwa ich działania odnosiły sukcesy. Najwcześniej prawa wyborcze otrzymały kobiety zamieszkujące amerykański stan Wyoming - w 1869 roku, następnie także w dominiach brytyjskich - Nowej Zelandii i Australii. Francja jako ostatnie państwo w Europie przyznała kobietom prawo do głosowania (dopiero w 1944 roku), jednak jako pierwsza wprowadziła zasadę jednakowej płacy dla kobiet i mężczyzn wykonujących tę samą pracę. Polski ruch zmierzający do emancypacji kobiet rozwinął się w XIX wieku i był związany z ruchem wyzwoleńczym. Na polskich ziemiach powstawały organizacje kobiece, kobiety włączyły się do ruchu socjalistycznego, tworzono szkoły dla dziewcząt, tworzono starania o prawo wstępu na wyższe uczelnie. O emancypacji pisali polscy pozytywiści. Propagatorkami równouprawnienia kobiet były Maria Konopnicka oraz Eliza Orzeszkowa. Polskie emancypantki przedstawił w swojej powieści Bolesław Prus.

DYSKUSJA
user profile image
Wiola

14 lutego 2018
Dziękuję!!!!
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45532

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb.

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.


Cechy podzielności:

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1 896 319 128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 3.

  Przykład:

  • 7 981 272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) jest liczbą podzielną przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 2 147 816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 18 298 415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9, gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 9.

  Przykład:

  • 1 890 351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest jest liczbą podzielną przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 192 290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba jest podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25.
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12 848 100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Zobacz także
Udostępnij zadanie