Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Scharakteryzuj główne nurty oraz najważniejszych 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj główne nurty oraz najważniejszych

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Główne nurty Wielkiej Emigracji.

 • Komitet Narodowy Polski - na jego czele stał Joachim Lelewel. Ugrupowanie to skupiało zwolenników odbudowy niepodległej Polski jako republiki. Po rozwiązaniu Komitetu przez policję francuską J. Lelewel związał się w Szwajcarii z organizacją Młode Włochy (Józef Mazzini). Po jej przekształceniu w 1834 r. w Młodą Europę emigranci polscy założyli jako jedną z jej komórek - Młodą Polskę.
 • Hotel Lambert - na jego czele stał książę Adam Jerzy Czartoryski (od jego siedziby zaczerpnięto nazwę tego ugrupowania). Czartoryski prowadził zdecydowane działania dyplomatyczne, których celem było pozyskanie znaczących sojuszników dla sprawy polskiej. Książę uważał, że Polska ma szansę odzyskać niepodległość w wyniku międzynarodowego konfliktu z udziałem państwa zaborczych. Według niego przyszłe państwo polskie miało stać się monarchią konstytucyjną.
 • Towarzystwo Demokratyczne Polskie - działacze tej organizacji uważali, że Polska powinna odrodzić się w wyniku obejmującego trzy zabory powstania zbrojnego, w którym znaczącą rolę odegrają chłopi. Chcieli, aby po odzyskaniu niepodległości kraj stał się republiką. Członkowie TDP postulowali uwłaszczenie chłopów, krytycznie oceniali rolę arystokracji w powstaniu listopadowym. Najbardziej znanymi działaczami TDP byli: Tadeusz Krępowiecki, Aleksandr Pułaski oraz Wojcech Darasz.
 • Gromady Ludu Polskiego - stanowiły skrajną lewicę ruchu emigracyjnego, skupiały emigrantów z Anglii (Portsmouth). Sympatyzowali z nimi także radykalni działacze TDP z T. Krępowieckim i S. Worcellem na czele. Program Gromad, oskarżając szlachtę o utratę niepodległosci Polski, domagał się zniesienia wszelkich form nierówności społecznych, likwidacji prywatnej własności ziemi itp. Gromady Ludu Polskiego nie były jedną organizacją, lecz luźnym skupiskiem niezależnych od siebie grup, przyjmujących nazwy upamiętniające ważne wydarzenia historyczne (Gromada Grudziąż, Gromada Humań, Gromada Praga).

Główni przedstawiciele Wielkiej Emigracji:

 • Adam Mickiewicz;
 • Juliusz Słowacki; 
 • Fryderyk Chopin;
 • Zygmunt Krasiński;
 • Joachim Lelewel;
 • Książę Adam Jerzy Czaroryski;
 • Jan Józef Baranowski;