Historia

Scharakteryzuj główne nurty oraz najważniejszych 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj główne nurty oraz najważniejszych

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Główne nurty Wielkiej Emigracji.

 • Komitet Narodowy Polski - na jego czele stał Joachim Lelewel. Ugrupowanie to skupiało zwolenników odbudowy niepodległej Polski jako republiki. Po rozwiązaniu Komitetu przez policję francuską J. Lelewel związał się w Szwajcarii z organizacją Młode Włochy (Józef Mazzini). Po jej przekształceniu w 1834 r. w Młodą Europę emigranci polscy założyli jako jedną z jej komórek - Młodą Polskę.
 • Hotel Lambert - na jego czele stał książę Adam Jerzy Czartoryski (od jego siedziby zaczerpnięto nazwę tego ugrupowania). Czartoryski prowadził zdecydowane działania dyplomatyczne, których celem było pozyskanie znaczących sojuszników dla sprawy polskiej. Książę uważał, że Polska ma szansę odzyskać niepodległość w wyniku międzynarodowego konfliktu z udziałem państwa zaborczych. Według niego przyszłe państwo polskie miało stać się monarchią konstytucyjną.
 • Towarzystwo Demokratyczne Polskie - działacze tej organizacji uważali, że Polska powinna odrodzić się w wyniku obejmującego trzy zabory powstania zbrojnego, w którym znaczącą rolę odegrają chłopi. Chcieli, aby po odzyskaniu niepodległości kraj stał się republiką. Członkowie TDP postulowali uwłaszczenie chłopów, krytycznie oceniali rolę arystokracji w powstaniu listopadowym. Najbardziej znanymi działaczami TDP byli: Tadeusz Krępowiecki, Aleksandr Pułaski oraz Wojcech Darasz.
 • Gromady Ludu Polskiego - stanowiły skrajną lewicę ruchu emigracyjnego, skupiały emigrantów z Anglii (Portsmouth). Sympatyzowali z nimi także radykalni działacze TDP z T. Krępowieckim i S. Worcellem na czele. Program Gromad, oskarżając szlachtę o utratę niepodległosci Polski, domagał się zniesienia wszelkich form nierówności społecznych, likwidacji prywatnej własności ziemi itp. Gromady Ludu Polskiego nie były jedną organizacją, lecz luźnym skupiskiem niezależnych od siebie grup, przyjmujących nazwy upamiętniające ważne wydarzenia historyczne (Gromada Grudziąż, Gromada Humań, Gromada Praga).

Główni przedstawiciele Wielkiej Emigracji:

 • Adam Mickiewicz;
 • Juliusz Słowacki; 
 • Fryderyk Chopin;
 • Zygmunt Krasiński;
 • Joachim Lelewel;
 • Książę Adam Jerzy Czaroryski;
 • Jan Józef Baranowski;

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-16
Dzięki!!!!
user profile image
Gość

0

2017-11-14
dzieki!!!!
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie