Przedstaw poglądy filozofów oświeceniowych. - Zadanie 2: Śladami przeszłości 3 - strona 15
Historia
Wybierz książkę
Przedstaw poglądy filozofów oświeceniowych. 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Przedstaw poglądy filozofów oświeceniowych.

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Poglądy filozofów oświeceniowych.

 • Empiryzm - jeden z głównych XVIII - wiecznych kierunków filozoficznych, reprezentowany przez Anglika Johna Locke'a. Empiryzm zakładał, że wiedza człowieka płynie z doświadczenia.
 • Racjonalizm - reprezentowany przez francuskich myślicieli - Woltera oraz Denisa Diderota. Dla przedstawicieli racjonalizmu najważniejszy był rozum. Według nich osiągnięcia nauki i techniki w odpowiedni sposób potrafił wykorzystać jedynie człowiek rozumny, człowiek oświecony.
 • Jean - Jacques Rousseau - był jednym z najwybitniejszych i najbardziej znanych filozofów oświecenia, autorem głośnego dzieła pt. "Umowa społeczna". Rousseau twierdził, że naturalnym stanem człowieka jest wolność, a państwo powstało w wyniku dobrowolnej umowy zawartej dawno temu między ludźmi, dążącymi w ten sposób do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Myśliciel dowodził, że władza pochodzi od ludu i żadna jednostka ani grupa nie może uzurpować sobie prawa stosowania jej bez jego zgody. Rządzący powinni strzec wolności obywateli. Jeżeli władza przekracza granice określone w umowie społecznej, rządzeni mają prawo wystąpić przeciwko niej.
 • Karol Ludwik Monteskiusz - w rozprawie pt. "O duchu praw" sformułował zasadę trójpodziału władzy. Twierdził, że sprawiedliwe i skuteczne rządzenie państwem jest możliwe jedynie dzięki funkcjonowaniu oddzielnych instytucji - parlamentu pełniącego funkcję władzy ustawodawczej, rządu sparwującego - władzę wykonawczą oraz niezawisłych sądów - władzy sądowniczej. Podział ten, jego zdaniem gwarantował poszanowanie praw i wolności człowieka. Zasada ta była sprzeczna z panującym w wielu państwach europejskich - absolutyzmem.
 • Filozofia wobec religii - wielu filozofów oświecenia uważało, że jedyne co istnieje na pewno, to człowiek i otaczający go świat. Człowiek jako część przyrody podlega jej prawom. Myśliciele oświecenia byli w większości ateistami - nie uznawali żadnego dowodu na istnienie Boga, twierdzili, że go nie ma.
DYSKUSJA
komentarz do odpowiedzi undefined
Maja

18 października 2017
dzięki!!!
komentarz do zadania undefined
Iga

5 października 2017
Dzieki za pomoc!
klasa:
4 szkoły podstawowej
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326729232
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

74803

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY2789ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA5528WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE743KOMENTARZY
komentarze
... i7631razy podziękowaliście
Autorom