Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Przedstaw gospodarcze i społeczne skutki 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Przedstaw gospodarcze i społeczne skutki

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Gospodarcze skutki industrializacji:

 • Intensywny rozwój handlu.
 • Gwałtowne bogacenie się krajów uprzemysłowionych.
 • Powstawanie metropolii.
 • Zakładanie pierwszych spółek akcyjnych (Wielka Brytania).
 • Pojawienie się różnego typu papierów wartościowych oraz wzrost znaczenia giełdy.

Społeczne skutki industrializacji:

 • Powstanie masowego społeczeństwa przemysłowego.
 • Wyludnienie wsi i szybki proces urbanizacji.
 • Wzrost zaludnienia w krajach uprzemysłowionych.
 • Powstawanie osiedli robotniczych.
 • Wyzysk nieletnich (w początkowej fazie rozwoju gospodarczego do prac w fabrykach i kopalniach zmuszano także dzieci).
 • Narodziny ruchu robotniczego, powstanie pierwszych związków zawodowych.
 • Narodziny nowych ideologii - liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu oraz komunizmu.
 • Wzrost znaczenia klasy średniej - rozwój liberalizmu gospodarczego.