Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Wyjaśnij, kim byli karbonariusze 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, kim byli karbonariusze

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
  • Wyjaśnij, kim byli karbonariusze i dekabryści.

Karbonariusze - byli to członkowie spiskowego ruchu rewolucyjnego, powstałego na początku XIX w. we Włoszech. Głosili potrzebę obalenia absolutyzmu oraz utworzenia republikańskiego państwa opartego na demokratycznych zasadach. Ruch wkrótce rozprzestrzenił się w innych krajach europejskich, zwłaszcza we Francji. Nazwa "karbonariusze" - pochodzi od wypalaczy węgla drzewnego, w których szałasach ukrywali się zbiegowie polityczni.

Dekabryści - byli to rosyjscy rewolucjoniści szlacheccy, działający w pierwszej połowie XIX w., występujący przeciw władzom carskim i istniejącym stosunkom społecznym. Wykorzystując okres zamętu po śmierci cara Aleksandra I (1 grudnia 1825 r.) wzniecili siłami oddziałów gwardii powstanie 26 grudnia 1825 roku (rosyjski grudzień to "diekabr" - stąd nazwa dekabryści) w Petersburgu na Placu Stołecznym, które tego samego dnia stłumiono. Przywódców spisku aresztowano i surowo ukarano - część z nich została powieszona, a pozostałych zesłano na Syberię. Klęska powstania dekabrystów, a także krawawe represje, które po nim nastąpiły na wiele dziesięcioleci wstrzymały Rosjan przed wystąpieniami przeciwko władzy.