Historia

Śladami przeszłości 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Wystąpienia Pawła Włodkowica 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

1. Odpowiedz, jakie prawa - zdaniem Pawła Włodkowica - powinny przysługiwać poganom.

 • prawo do posiadania własności prywatnej - "Niewiernym wolno bez popełniania grzechu władać posiadłościami i majątkami".
 • prawo do sprawowania rządów - "Niewiernym wolno (...) dzierżyć władzę, gdyż wszystkie te rzeczy stworzone zostały nie tylko dla wiernych [chrześcijan], ale i dla wszystkich istot rozumnych".
 • prawo do wolności 
 • wolność wyznania - "Nie wolno niewiernych przymuszać do przyjmowania wiary chrześcijańskiej zbrojnie lub opresją, gdyż ten sposób jest krzywdą dla bliźnich (...) Nikogo do wiary zmuszać nie należy, gdyż wiara nie może wynikać z przymusu, a wymuszone modlitwy nie są miłe Bogu"
 • Paweł Włodkowic uważał, że stosunki między państwami powinny opierać się na miłości oraz sprawiedliwości. 

2. Wyjaśnij, dlaczego autor przemówienia uważał wojny prowadzone przez Krzyżaków za niesprawiedliwe.

Paweł Włodkowic uważał wojny prowadzone przez Krzyżaków za niesprawiedliwe, ponieważ stanowiły one zaprzeczenie miłości bliźniego. Walka z poganami prowadzona przez Krzyżaków była grzechem, zakonnicy nigdy nie prowadzili wojny sprawiedliwej. Krzyżacy łamali zasady wiary chrześcijańskiej, stosowali i krzewili przemoc. Nawracali mieczem, a to, według uczonego nie podobało się Bogu.  

DYSKUSJA
user profile image
Lilianna

16 grudnia 2017
dzieki!
user profile image
Adrianna

12 października 2017
dzieki!
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21313

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie