Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Poglądy Waldensów. 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Poglądy Waldensów.

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Scharakteryzuj główne poglądy waldensów.

Waldensi opowiadali się za kościołem ubogim, sprzeciwiali się bogaceniu kleru. Pragnęli powrotu do pierwotnego kościoła chrześcijańskiego o nieskomplikowanej i zubożonej obrzędowości. Odrzucali śpiew kościelny, grę na organach, kult obrazów, całowanie relikwii, odpusty przełożonych, pielgrzymki do miejsc świętych. Ponadto potępiali nakładanie ekskomuniki przez papieża. Nie uznawali władzy świeckiej ani duchownej. Nie chcieli podporządkować się władzy papieża.

2. Wyjaśnij, dlaczego waldensi zagrażali kościołowi i władzy państwowej.

Waldensi zagrażali kosciołowi oraz władzy państwowej, ponieważ odrzucali zwierzchnictwo cesarzy oraz papieża. Nie chcieli podporządkować się żadnej władzy. Ich działalność groziła załamaniem dotychczasowego porządku, istniejącego w średniowiecznym świecie (uniwersalizm). Papież Innocenty III nałożył na heretyków ekskomunikę obawiając się rozłamu w Kościele katolickim.