Historia

Koronacja Władysława Łokietka. 4.36 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Koronacja Władysława Łokietka.

Praca z tekstem źródłowym
 Zadanie

1. Opisz przebieg uroczystości koronacyjnej Władysława Łokietka.

Polski ceremoniał koronacyjny przewidywał czterodniowe uroczystości. Piątek i sobota były dniami czynności poprzedzających obrzęd koronacji. Dniem, w którym koronowano króla była niedziela. W poniedziałek nowy król ukazywał się mieszkańcom miasta koronacyjnego.

 • Koronacja Władysława Łokietka odbyła się w niedzielę - 20 stycznia 1320 roku. W Kościele katolickim obchodzono wówczas święto św. Fabiana oraz Sebastiana.
 • Uroczystość koronacyjna zgromadziła w katedrze na Wawelu przedstawicieli wszystkich warstw i stanów społecznych - biskupów, opatów, rycerzy oraz dostojników państwowych.
 • Książę Władysław Łokietek został koronowany na króla Polski przez arcybiskupa Janisława. Uroczystego namaszczenia dostąpiła wówczas także księżna Jadwiga - stając się od tej chwili królową Polski.
 • Parze królewskiej wręczono insygnia koronacyjne - królewskie korony, jabłko oraz berło.
 • Po uroczystej ceremonii odbyła się uczta - dzień spędzono w przepychu i radości.

2. Wyjaśnij, dlaczego koronacji władcy dokonał arcybiskup gnieźnieński.

 • Koronacji nowego władcy dokonywał arcybiskup gnieźnieński, ponieważ był on najwyższym dostojnikiem kościelnym. Namaszczenie nowego władcy na króla Polski miało wymiar religijny i duchowy. Arcybiskup w obecności dwóch biskupów dokonywał pomazania króla, namaszczając jego głowę, piersi, plecy oraz ramiona świętymi olejami. Przez namaszczenie - król z osoby świeckiej stawał się pomazańcem, podobnym biskupowi. Uroczystość koronacji królewskiej łączono z Mszą świętą, w czasie której król składał ofiarę z chleba i wina i całował relikwiarz Krzyża Świętego.
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie