Opowiedz, co wpłynęło na kryzys Rzeczypospolitej - Zadanie 3: Śladami przeszłości 2 - strona 251
Historia
Wybierz książkę
Opowiedz, co wpłynęło na kryzys Rzeczypospolitej 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Opowiedz, co wpłynęło na kryzys Rzeczypospolitej

Warto wiedzieć
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Kryzys Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku był spowodowany licznymi wojnami oraz konfliktami: powstaniem Bohdana Chmielnickiego, potopem szwedzkim, wojnami z Rosją oraz z Turcją. Jak wszędzie wojnom towarzyszyły zniszczenia, głód oraz szerzące się zarazy. Spowodowały one ogromne straty wśród ludności. Szacuje się, że terytorium państwa polskiego zmniejszyło się z prawie miliona do 733 tysięcy km2.

Ogromne straty materialne i ludzkie poniosły ośrodki miejskie. Nie było niemal miasta w Rzeczypospolitej, które choć raz nie byłoby zdobyte przez nieprzyjaciela. Część wielkich miast, jak Warszawa, Kraków czy Poznań, straciła około połowy mieszkańców. Zniszczenia i ubytek ludności szczególnie dotknął także małe miasta, które podupadły i zmieniły się w osady rolnicze. Wiele kwitnących w XVI wieku osad zmieniło się w pustki - ziemie opuszczono i zaniedbano, trudno było je ponownie zagospodarować ze względu na brak rąk do pracy.

Kryzys w państwie polskim dotyczył również funkcjonowania sejmu. W Rzeczpospolitej coraz większe wpływy zaczęli zdobywać magnaci, a opłacani przez nich posłowie niejednokrotnie głosowali zgodnie z wolą możnowładców, często wbrew dobru Rzeczypospolitej. Ponadto, zasada "liberum veto" stała się wówczas narzędziem do częstego zrywania posiedzeń sejmu. Coraz częstsze konflikty między rywalizującymi ze sobą rodami magnackimi wpływały na pogorszenie sytuacji w Polsce. Podczas, gdy inne państwa europejskie przeżywały rozkwit, Rzeczpospolita w wyniku toczonych wojen oraz kryzysu wewnętrznego straciła swoją silną pozycję.

DYSKUSJA
komentarz do rozwiązania undefined
dariuszz

17 maja 2018
Dzięki :):)
klasa:
4 szkoły podstawowej
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

75000

Nauczyciel

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.

  Przykłady: `3/8, \ \ \ 23/36, \ \ \ 1/4, \ \ \ 0/5` 

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego licznik jest większy od mianownika lub jemu równy. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1 lub równą 1.

  Przykłady:  `15/7, \ \ \ 3/1, \ \ \ 129/5, \ \ \ 17/17` 

Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3070ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA5314WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE715KOMENTARZY
komentarze
... i7498razy podziękowaliście
Autorom