Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Opowiedz, co wpłynęło na kryzys Rzeczypospolitej 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Opowiedz, co wpłynęło na kryzys Rzeczypospolitej

Warto wiedzieć
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Kryzys Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku był spowodowany licznymi wojnami oraz konfliktami: powstaniem Bohdana Chmielnickiego, potopem szwedzkim, wojnami z Rosją oraz z Turcją. Jak wszędzie wojnom towarzyszyły zniszczenia, głód oraz szerzące się zarazy. Spowodowały one ogromne straty wśród ludności. Szacuje się, że terytorium państwa polskiego zmniejszyło się z prawie miliona do 733 tysięcy km2.

Ogromne straty materialne i ludzkie poniosły ośrodki miejskie. Nie było niemal miasta w Rzeczypospolitej, które choć raz nie byłoby zdobyte przez nieprzyjaciela. Część wielkich miast, jak Warszawa, Kraków czy Poznań, straciła około połowy mieszkańców. Zniszczenia i ubytek ludności szczególnie dotknął także małe miasta, które podupadły i zmieniły się w osady rolnicze. Wiele kwitnących w XVI wieku osad zmieniło się w pustki - ziemie opuszczono i zaniedbano, trudno było je ponownie zagospodarować ze względu na brak rąk do pracy.

Kryzys w państwie polskim dotyczył również funkcjonowania sejmu. W Rzeczpospolitej coraz większe wpływy zaczęli zdobywać magnaci, a opłacani przez nich posłowie niejednokrotnie głosowali zgodnie z wolą możnowładców, często wbrew dobru Rzeczypospolitej. Ponadto, zasada "liberum veto" stała się wówczas narzędziem do częstego zrywania posiedzeń sejmu. Coraz częstsze konflikty między rywalizującymi ze sobą rodami magnackimi wpływały na pogorszenie sytuacji w Polsce. Podczas, gdy inne państwa europejskie przeżywały rozkwit, Rzeczpospolita w wyniku toczonych wojen oraz kryzysu wewnętrznego straciła swoją silną pozycję.