Historia

Śladami przeszłości 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Wojny z Turcją 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wojny z Turcją

Praca z mapą
 Zadanie

1. Wymień twierdze oblegane przez wojska tureckie w czasie wojen z Rzecząpospolitą.

  • Kamieniec Podolski
  • Trembowla
  • Lwów

2. Odpowiedz, jakie ziemie państwo polsko-litewskie utraciło na mocy pokoju podpisanego w Buczaczu.

  • Na mocy traktatu podpisanego jesienią 1672 roku w Buczaczu Rzeczpospolita traciła na rzecz Turcji Podole oraz część Ukrainy na prawym brzegu Dniepru (województwo bracławskie oraz południową część województwa kijowskiego);
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10734

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie