Historia

Przyczyny powstania Chmielnickiego 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przyczyny powstania Chmielnickiego

Praca z tekstem źródłowym
 Zadanie

1. Na podstawie listu opisz sytuację Kozaków na Ukrainie.

Bohdan Chmielnicki w liście do króla polskiego Władysława IV skarżył się na sytuację mieszkańców Ukrainy. Miejscowa ludność była pozbawiana swych praw, bezprawnie bita, wsadzana do więzień a także mordowana. Miejscowi chłopi byli uciskani, zmuszani do ciężkiej pracy na folwarkach bogatych magnatów. Polska szlachta bezprawnie zajmowała ukraińskie lasy, łąki, role, stawy, młyny a także  pszczele pasieki. Kozaków przymuszano do pełnienia służby wojskowej w polskim wojsku. Niejednokrotnie, zostawiwszy dzieci oraz żony ginęli w wojnach.

Chmielnicki zaznaczał: "Coby się któremu z nas Kozaków podobało gwałtem odejmują i samych nas [...] odzierają [grabią], bijąc, mordując, do więzień wsadzając, gdzie rannych i okaleczonych siła [wielu] towarzyszy nanm narobili..."

2. Odpowiedz, a jaki sposób Bohdan Chmielnicki przedstawił przywiązanie Zaporożców do króla polskiego.

Bogdan Chmielnicki przedstawił przywiązanie Zaporożców do króla polskiego zwracając się do władcy w sposób wznosły. Ataman kozacki nazwał Władysława IV- "Najjaśniejszym Królem". 

 

DYSKUSJA
user avatar
Ewelina

12 maja 2018
Dzięki za pomoc
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

55443

Nauczyciel

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom