Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Akt konfederacji warszawskiej 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Akt konfederacji warszawskiej

Praca z tekstem źródłowym
 Zadanie

1. Opisz okoliczności zwołania konfederacji warszawskiej.

Akt konfederacji warszawskiej został wydany w styczniu 1573 roku na sejmie konwokacyjnym w Warszawie, podczas bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta. Szlachta obawiała się bowiem wolnej elekcji i rządów nowego władcy. Po śmierci ostatniego władcy z dynastii Jagiellonów nie tylko nie wiedziano, kto będzie królem, ale zastanawiano się także w jaki sposób zostanie on wybrany. Sprawa wyboru nowego monarchy stanowiła bardzo ważny problem zarówno dla katolików jaki i dla protestantów. W Europie królowie decydowali o obliczu wyznaniowym kraju.

Celem zawartej ugody była obrona różnowierców przed prześladowaniami. Dostojnicy państwowi dążyli doa zachowania pokoju, sprawiedliwości oraz porządku w Rzeczypospolitej. 

2. Wyjaśnij w jakim celu - według szlachty - uchwalono akt tolerancji religijnej.

Szlachta uchwaliła akt tolerancji religijnej, ponieważ pragnęła zagwarantować wieczny pokój między różniącymi się w wierze, ponadto zapewniała innowiercom równouprawnienie z katolikami oraz opiekę państwa.