Historia

Scharakteryzuj sytuację polityczną i gospodarczą 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Scharakteryzuj sytuację polityczną i gospodarczą

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Sytuacja polityczna i gospodarcza na ziemiach polskich w okresie rozbicia dzielnicowego:

Postanowienia statutu sukcesyjnego Bolesława Krzywoustego okazały się niezwykle trudne do utrzymania. Już około 1141 roku pomiędzy seniorem dynastii - Władysławem II a jego młodszymi braćmi doszło do konfliktu, który w następnych latach przerodził się w otwartą wojnę młodszych książąt przeciwko władzy seniora i zakończył się wygnaniem Władysława II z kraju. Władzę z dzielnicy krakowskiej objął Bolesław Kędzierzawy, a następnie od 1173 roku - Mieszko Stary. Na skutek buntu - Mieszko Stary został usunięty z dzielnicy senioralnej, władzę objął - Kazimierz Sprawiedliwy. Większość historyków uważa, iż to właśnie za panowania tego władcy doszło do ostatecznego złamania zasady senioratu. W czasie zjazdu w Łęczycy w 1180 roku Kazimierz Sprawiedliwy w zamian za przywileje wydane dla możnych i duchowieństwa uzyskał zapewnienie, iż dzielnica krakowska po jego śmierci przypadnie jego potomkom. Za upadek zasady pryncypatu uznać należy rok 1227 - zjazd w Gąsawie. To wówczas - Leszek Biały - rządzący dzielnicą senioralną został zabity w wyniku spisku innych książąt. Od tego momentu władca ziemi krakowskiej nie był uznawany za zwierzchnika wszystkich książąt polskich. Podzielona Polska utraciła Pomorze Szczecińskie, ziemię lubuską, Pomorze Gdanskie oraz ziemię drohiczyńską.

W podzielonej Polsce, pomimo bardzo trudnej sytuacji politycznej nadal rozwijała się gospodarka. W XIII wieku znacznie wzrosła liczba ludności, zasiedlono bezludne dotąd obszary, lokowano nowe wsie oraz miasta. Dzięki osadnikom z Europy Zachodniej - głównie Niemców i mieszkańców Niderlandów rozwijało się rolnictwo oraz rzemiosło. W Polsce kwitło górnictwo. Na południu kraju powstawały kopalnie złota, srebra oraz ołowiu. W Bochni oraz Wieliczce wydobywano sól, wykorzystywaną wówczas do konserwowania żywności.

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

1

2017-09-12
Dziękuję za pomoc!
user profile image
Gość

0

2017-10-03
Dzięki
user profile image
Gość

0

2017-10-16
dzięki!
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
  • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

  • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

  • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie