Klasa
II gimnazjum
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Śladami przeszłości 2, Podręcznik
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

1. Wskaż tereny utracone przez Wielkie Księstwo Litewskie - zaznaczone na mapie kolorem żółtym.

W wyniku jednoczenia ziem ruskich przez Iwana III Srogiego Litwa utraciła:

  • Wiaźmę
  • większą część Zadnieprza
  • ziemie czernichowsko - siewierską
  • wschodnią część Smoleńszczyzny
  • w sumie 1/4 terytorium ówczesnej Litwy

W wyniuk wojen z Turcją Litwa utraciła tereny leżące nad Morzem Czarnym.

2. Wymień nazwy państw, z którymi Rzeczpospolita toczyła wojny na początku XVI wieku. 

  • Imperium Osmańskie
  • Wielkie Księstwo Moskiewskie
  • Mołdawia
  • Państwo Zakonu Krzyżackiego 

 

Komentarze

Avatar komentatora
Kamil9 września 2018
dzieki :):)
0