Historia

Cele soboru trydenckiego 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

1. Wymień cele soboru trydenckiego wyznaczone przez kardynała de Monte.

 • odnowienie wiary, religii i pobożności
 • przywrócenie na nowo czci Boga
 • odnowienie świętych praw obowiązujących w Kościele
 • wzmocnienie pozycji Kościoła katolickiego
 • naprawa popełnionych błędów
 • potępienie herezji oraz schizmatyków
 • odrzucenie przepychu, zbytecznej dumy oraz zbytku Kościoła katolickiego a także jego duchownych
 • wynagrodzenie bogobojnych duchownych, potępienie niegodziwych kapłanów
 • wywyższenie wiary i religii chrześcijańskiej
 • przywrócenie pokoju oraz jedności Kościoła
 • naprawa wewnętrznej sytuacji w Kościele

2. Oceń wiarygodność relacji Angelusa Masarellusa. 

 • Relacja prezentowana przez Angelusa Masarellusa jest dosyć jednostronna z racji pełnionej przez niego funkcji. Angelus w trakcie soboru trydenckiego sprawował urząd sekretarza, wychwalał postanowienia soboru, nie patrzył na zepsucie panujące wewnątrz Kościoła katolickiego trzeźwym i obiektywnym okiem. Dlatego też, jego opis należy traktować jako dość stronniczy. 
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie