Historia

Scharakteryzuj główne odłamy protestantyzmu 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj główne odłamy protestantyzmu

Noc św. Bartłomieja
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Główne odłamy protestantyzmu:

 • Luteranizm - to jeden z głównych kierunków protestantyzmu, oparty na doktrynie Marcina Lutra. Luteranie uznają Pismo Święte za jedyne źródło prawd wiary, wierzą w Trójcę Świętą, odrzucają kult  świętych oraz celibat. Negują naukę o czyśćcu oraz związaną z nią naukę o odpustach za żywych i umarłych. Ewangelicy wierzą w zbawienie z łaski usprawiedliwiającej (tzw. "sola gratia"). Sakramenty są dla nich "znakami i świadectwami woli Bożej". Luteranie uznają jedynie dwa: Chrzest i Komunię Świętą - podawaną pod dwiema postaciami. Pobożność ewangelicka opiera się głównie na posłuszeństwie wobec Słowa Bożego, na szczerej modlitwie, przykładym życiu rodzinnym oraz sumiennym wykonywaniu wszelkich obowiązków. 
 • Kalwinizm - to system teologiczny Kościołów ewangelicko-reformowanych, oparty na doktrynie Jana Kalwina. Najważniejszym założeniem kalwinizmu jest nauka o predestynacji, czyli przebaczeniu. Według niej to, czy dana osoba będzie zbawiona czy potępiona zostało z góry określone przez Boga. Wyznawcy kalwinizmu przestrzegają surowych zasad moralnych - zachowują wstrzemięźliwość, odznaczają się uczciwością i skromnością. Kalwinizm, podobnie jak inne doktryny protestanckie nie uznaje papiestwa i hierarchii kościelnej, odrzuca kult świętych i obrazów, zakony i celibat księży. Uznaje jedynie dwa sakramenty: Chrzest i Eucharystię. Kościół jako społeczność stanowi ogół gmin religijnych o dużej autonomii, na jego czele zaś stoi konsystorz. W poszczególnych gminach ważną rolę odgrywają oprócz pastorów osoby świeckie, a zwłaszcza seniorzy.
 • Anglikanizm - Anglikanizm uformował się w okresie reformacji  w XVI wieku, w toku której podległy papieżowi Kościół Anglii, stał się odrębną od Rzymu wspólnotą chrześcijańską i zyskał charakter Kościoła państwowego (Henryk VIII w 1534 roku wydał akt znoszący zwierzchnictwo papieskie nad katolikami mieszkającymi w Anglii). Anglikanizm  za panowania Elżbiety I wypracował specyficzne cechy teologiczne i liturgiczne. Anglikanie znieśli celibat księży, zlikwidowali klasztory i przyjęli niektóre z postulatów Lutra. Z czasem w Kościele anglikańskim pojawiły się różne nurty. Niektóre z nich są podobne do odłamów protestanckich, inne przypominają religię katolicką - wszystkie jednak uznają zwierzchnictwo angielskiego władcy. Za panowania Elżbiety II kobiety zyskały zgodę na obejmowanie stanowisk kapłańskich. 
DYSKUSJA
komentarz do rozwiązania Scharakteryzuj główne odłamy protestantyzmu - Zadanie 2: Śladami przeszłości 2 - strona 162
Hubert

12 maja 2018
Dzięki :)
opinia do odpowiedzi Scharakteryzuj główne odłamy protestantyzmu - Zadanie 2: Śladami przeszłości 2 - strona 162
Miśka

17 stycznia 2018
dzięki!!!
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

71138

Nauczyciel

Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom