Historia

Śladami przeszłości 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Scharakteryzuj główne odłamy protestantyzmu 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj główne odłamy protestantyzmu

Noc św. Bartłomieja
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Główne odłamy protestantyzmu:

 • Luteranizm - to jeden z głównych kierunków protestantyzmu, oparty na doktrynie Marcina Lutra. Luteranie uznają Pismo Święte za jedyne źródło prawd wiary, wierzą w Trójcę Świętą, odrzucają kult  świętych oraz celibat. Negują naukę o czyśćcu oraz związaną z nią naukę o odpustach za żywych i umarłych. Ewangelicy wierzą w zbawienie z łaski usprawiedliwiającej (tzw. "sola gratia"). Sakramenty są dla nich "znakami i świadectwami woli Bożej". Luteranie uznają jedynie dwa: Chrzest i Komunię Świętą - podawaną pod dwiema postaciami. Pobożność ewangelicka opiera się głównie na posłuszeństwie wobec Słowa Bożego, na szczerej modlitwie, przykładym życiu rodzinnym oraz sumiennym wykonywaniu wszelkich obowiązków. 
 • Kalwinizm - to system teologiczny Kościołów ewangelicko-reformowanych, oparty na doktrynie Jana Kalwina. Najważniejszym założeniem kalwinizmu jest nauka o predestynacji, czyli przebaczeniu. Według niej to, czy dana osoba będzie zbawiona czy potępiona zostało z góry określone przez Boga. Wyznawcy kalwinizmu przestrzegają surowych zasad moralnych - zachowują wstrzemięźliwość, odznaczają się uczciwością i skromnością. Kalwinizm, podobnie jak inne doktryny protestanckie nie uznaje papiestwa i hierarchii kościelnej, odrzuca kult świętych i obrazów, zakony i celibat księży. Uznaje jedynie dwa sakramenty: Chrzest i Eucharystię. Kościół jako społeczność stanowi ogół gmin religijnych o dużej autonomii, na jego czele zaś stoi konsystorz. W poszczególnych gminach ważną rolę odgrywają oprócz pastorów osoby świeckie, a zwłaszcza seniorzy.
 • Anglikanizm - Anglikanizm uformował się w okresie reformacji  w XVI wieku, w toku której podległy papieżowi Kościół Anglii, stał się odrębną od Rzymu wspólnotą chrześcijańską i zyskał charakter Kościoła państwowego (Henryk VIII w 1534 roku wydał akt znoszący zwierzchnictwo papieskie nad katolikami mieszkającymi w Anglii). Anglikanizm  za panowania Elżbiety I wypracował specyficzne cechy teologiczne i liturgiczne. Anglikanie znieśli celibat księży, zlikwidowali klasztory i przyjęli niektóre z postulatów Lutra. Z czasem w Kościele anglikańskim pojawiły się różne nurty. Niektóre z nich są podobne do odłamów protestanckich, inne przypominają religię katolicką - wszystkie jednak uznają zwierzchnictwo angielskiego władcy. Za panowania Elżbiety II kobiety zyskały zgodę na obejmowanie stanowisk kapłańskich. 
DYSKUSJA
user avatar
Hubert

12 maja 2018
Dzięki :)
user avatar
Miśka

17 stycznia 2018
dzięki!!!
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

50965

Nauczyciel

Wiedza
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.


W systemie rzymskim do zapisania liczby używamy zdecydowanie mniej znaków niż w systemie dziesiątkowym.

Za pomocą 7 znaków (liter) : I, V, X, L, C, D i M jesteśmy w stanie ułożyć każdą liczbę naturalną od 1 do 3999.

Do każdego znaku przypisano inną wartość. 

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000 

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50 
 • D = 500


Zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim
:

 1. Możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie.

  Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

  Przykłady:

  • VIII  `->`   `5+1+1+1=8` 

  • MMCCC  `->`   `1000+1000+100+100+100=2300` 

 2. W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości.

  W takim jednak przypadku od wartości większej liczby odejmujemy wartość mniejszej liczby.

  Przykłady:

  • IX  `->`   `10-1=9` 

  • CD  `->`   `500-100=400` 

 3. Gdy liczby (znaki) są ustawione od największej do najmniejszej to wówczas dodajemy ich wartości.

  Przykłady:

  • MMDCLVII  `->`   `1000+1000+500+100+50+5+1+1=2657`   

  • CXXVII  `->`   `100+10+10+5+1+1=127`   

 

Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.).

Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I, II, III, IIII, IIIII, ... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e.

W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy. Pod koniec tej epoki zaczęto coraz częściej używać cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb.

System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom