Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Scharakteryzuj główne odłamy protestantyzmu 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Scharakteryzuj główne odłamy protestantyzmu

Noc św. Bartłomieja
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Główne odłamy protestantyzmu:

  • Luteranizm - to jeden z głównych kierunków protestantyzmu, oparty na doktrynie Marcina Lutra. Luteranie uznają Pismo Święte za jedyne źródło prawd wiary, wierzą w Trójcę Świętą, odrzucają kult  świętych oraz celibat. Negują naukę o czyśćcu oraz związaną z nią naukę o odpustach za żywych i umarłych. Ewangelicy wierzą w zbawienie z łaski usprawiedliwiającej (tzw. "sola gratia"). Sakramenty są dla nich "znakami i świadectwami woli Bożej". Luteranie uznają jedynie dwa: Chrzest i Komunię Świętą - podawaną pod dwiema postaciami. Pobożność ewangelicka opiera się głównie na posłuszeństwie wobec Słowa Bożego, na szczerej modlitwie, przykładym życiu rodzinnym oraz sumiennym wykonywaniu wszelkich obowiązków. 
  • Kalwinizm - to system teologiczny Kościołów ewangelicko-reformowanych, oparty na doktrynie Jana Kalwina. Najważniejszym założeniem kalwinizmu jest nauka o predestynacji, czyli przebaczeniu. Według niej to, czy dana osoba będzie zbawiona czy potępiona zostało z góry określone przez Boga. Wyznawcy kalwinizmu przestrzegają surowych zasad moralnych - zachowują wstrzemięźliwość, odznaczają się uczciwością i skromnością. Kalwinizm, podobnie jak inne doktryny protestanckie nie uznaje papiestwa i hierarchii kościelnej, odrzuca kult świętych i obrazów, zakony i celibat księży. Uznaje jedynie dwa sakramenty: Chrzest i Eucharystię. Kościół jako społeczność stanowi ogół gmin religijnych o dużej autonomii, na jego czele zaś stoi konsystorz. W poszczególnych gminach ważną rolę odgrywają oprócz pastorów osoby świeckie, a zwłaszcza seniorzy.
  • Anglikanizm - Anglikanizm uformował się w okresie reformacji  w XVI wieku, w toku której podległy papieżowi Kościół Anglii, stał się odrębną od Rzymu wspólnotą chrześcijańską i zyskał charakter Kościoła państwowego (Henryk VIII w 1534 roku wydał akt znoszący zwierzchnictwo papieskie nad katolikami mieszkającymi w Anglii). Anglikanizm  za panowania Elżbiety I wypracował specyficzne cechy teologiczne i liturgiczne. Anglikanie znieśli celibat księży, zlikwidowali klasztory i przyjęli niektóre z postulatów Lutra. Z czasem w Kościele anglikańskim pojawiły się różne nurty. Niektóre z nich są podobne do odłamów protestanckich, inne przypominają religię katolicką - wszystkie jednak uznają zwierzchnictwo angielskiego władcy. Za panowania Elżbiety II kobiety zyskały zgodę na obejmowanie stanowisk kapłańskich.