Scharakteryzuj główne odłamy protestantyzmu - Zadanie 2: Śladami przeszłości 2 - strona 162
Historia
Wybierz książkę
Scharakteryzuj główne odłamy protestantyzmu 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj główne odłamy protestantyzmu

Noc św. Bartłomieja
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Główne odłamy protestantyzmu:

 • Luteranizm - to jeden z głównych kierunków protestantyzmu, oparty na doktrynie Marcina Lutra. Luteranie uznają Pismo Święte za jedyne źródło prawd wiary, wierzą w Trójcę Świętą, odrzucają kult  świętych oraz celibat. Negują naukę o czyśćcu oraz związaną z nią naukę o odpustach za żywych i umarłych. Ewangelicy wierzą w zbawienie z łaski usprawiedliwiającej (tzw. "sola gratia"). Sakramenty są dla nich "znakami i świadectwami woli Bożej". Luteranie uznają jedynie dwa: Chrzest i Komunię Świętą - podawaną pod dwiema postaciami. Pobożność ewangelicka opiera się głównie na posłuszeństwie wobec Słowa Bożego, na szczerej modlitwie, przykładym życiu rodzinnym oraz sumiennym wykonywaniu wszelkich obowiązków. 
 • Kalwinizm - to system teologiczny Kościołów ewangelicko-reformowanych, oparty na doktrynie Jana Kalwina. Najważniejszym założeniem kalwinizmu jest nauka o predestynacji, czyli przebaczeniu. Według niej to, czy dana osoba będzie zbawiona czy potępiona zostało z góry określone przez Boga. Wyznawcy kalwinizmu przestrzegają surowych zasad moralnych - zachowują wstrzemięźliwość, odznaczają się uczciwością i skromnością. Kalwinizm, podobnie jak inne doktryny protestanckie nie uznaje papiestwa i hierarchii kościelnej, odrzuca kult świętych i obrazów, zakony i celibat księży. Uznaje jedynie dwa sakramenty: Chrzest i Eucharystię. Kościół jako społeczność stanowi ogół gmin religijnych o dużej autonomii, na jego czele zaś stoi konsystorz. W poszczególnych gminach ważną rolę odgrywają oprócz pastorów osoby świeckie, a zwłaszcza seniorzy.
 • Anglikanizm - Anglikanizm uformował się w okresie reformacji  w XVI wieku, w toku której podległy papieżowi Kościół Anglii, stał się odrębną od Rzymu wspólnotą chrześcijańską i zyskał charakter Kościoła państwowego (Henryk VIII w 1534 roku wydał akt znoszący zwierzchnictwo papieskie nad katolikami mieszkającymi w Anglii). Anglikanizm  za panowania Elżbiety I wypracował specyficzne cechy teologiczne i liturgiczne. Anglikanie znieśli celibat księży, zlikwidowali klasztory i przyjęli niektóre z postulatów Lutra. Z czasem w Kościele anglikańskim pojawiły się różne nurty. Niektóre z nich są podobne do odłamów protestanckich, inne przypominają religię katolicką - wszystkie jednak uznają zwierzchnictwo angielskiego władcy. Za panowania Elżbiety II kobiety zyskały zgodę na obejmowanie stanowisk kapłańskich. 
DYSKUSJA
komentarz do rozwiązania undefined
Hubert

12 maja 2018
Dzięki :)
opinia do odpowiedzi undefined
Miśka

17 stycznia 2018
dzięki!!!
klasa:
4 szkoły podstawowej
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

74229

Nauczyciel

Wiedza
Prostopadłościan i sześcian

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.

 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.

 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.

 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.

 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.


Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c.

Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.


Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są jednakowymi kwadratami nazywamy sześcianem.

Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat

a - długość krawędzi sześcianu

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $3/5$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $3/5=9/{15}={27}/{45}=...$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $8/{16}$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $8/{16}=4/8=2/4=1/2$ 
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY2821ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA6996WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE721KOMENTARZY
komentarze
... i8518razy podziękowaliście
Autorom