Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Postanowienia zjazdu w Łęczycy 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Postanowienia zjazdu w Łęczycy

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Wymień prawa nadane duchowieństwu przez Kazimierza Sprawiedliwego w Łęczycy.

- Na zjeździe w Łęczycy zniesiono tzw. "ius spolii", pozwalające księciu przejmować majątek zmarłego biskupa;

- Zakazano zajmowania stanowiska po zmarłym biskupie;

-  Był to pierwszy akt zrzeczenia się przez panującego części swych uprawnień na rzecz określonej grupy społecznej;

2. Wyjaśnij, jaka kara groziła za nieprzestrzeganie postanowień zatwierdzonych przez papieża.

- Za nieprzestrzeganie postanowień zatwierdzonych przez papieża groziła kara ekskomuniki - obrzucenie klątwą oraz wykluczenie ze wspólnoty Kościoła;