Historia

Śladami przeszłości 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Porównaj dokonania Majów z osiągnięciami 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Porównaj dokonania Majów z osiągnięciami

1
 Zadanie

2
 Zadanie
Zadanie z ?
 Zadanie
 • Cywilizacja Majów

Przed przybyciem Europejczyków do Ameryki kontynent ten zamieszkiwały indiańskie plemiona, które tworzyły rozwinięte cywilizacje. Na półwyspie Jukatan powstała cywilizacja Majów. Majowie byli wspaniałymi architektami, interesowali się astronomią, stworzyli własne pismo hieroglificzne. Stworzyli wiele dzieł z zakresu matematyki oraz religii. Na podstawie obserwacji ruchu gwiazd ustalili długość roku słonecznego. Obliczenia Majów były znacznie dokładniejsze niż te, stosowane w kalendarzu juliańskim używanym w Europie. Ponadto, Majowie wprowadzili do wymyślonego przez siebie systemu liczenia cyfrę "zero". Dzięki wielkim osiągnięciom w dziedznie nauki oraz sztuki Majów nazywano "Grekami Ameryki".

 • Cywilizacja Azteków

Na terenie dzisiejszego Meksyku w XII wieku osiedliło się plemię Azteków. Stolicą ich państwa zostało Tenochtitlan. Lud ten trudnił się głównie rolnictwem a także rzemiosłem. Aztekowie wytwarzali piękne tkaniny, naczynia oraz biżuterię. Uprawiali pomidory, dynie, fasolę oraz bawełnę. Hodowali indyki oraz bażanty. Do wyrobu niektórych narzędzi używali miedzi oraz cynku, ozdoby wykonywali z metali szlachetnych: złota i srebra. Do największych osiągnięć Azteków należy stworzenie pisma hieroglificznego oraz opierającego się na roku słonecznym kalendarza. Aztekowie opanowali ponadto system liczenia, którego podstawą była liczba 20. 

 • Cywilizacja Inków

Inkowie stworzyli swoją cywilizację w Andach na obszarze dzisiejszego Peru. Słynęli z budowy doskonałych sieci dróg, rozwinęli sprawną komunikację pocztową oraz opracowali pismo węzełkowe zwane "kipu". Stolicą państwa Inków było położone wysoko w Andach miasto Cuzco. Na czele państwa stał uważany za syna Słońca - Inka - władca absolutny, na którego poddani nie śmieli podnieść wzroku. Inkowie trudnili się głównie rolnictwem. Uprawiali głównie kukurydzę oraz ziemniaki. Potrafili nawadniać pola, stosowali nawozy, na stokach gór zakładali uprawne tarasy. Hodowali lamy oraz alpaki, dzięki którym transportowali towary. Inkowie opracowali własny kalendarz, prowadzili także obserwacje astronomiczne. Inkowie stworzyli dobrze zorganizowane społeczeństwo, w którym obowiązywała solidarność i wzajemna odpowiedzialność. 

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10603

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie