Historia

Autorzy:Stanisław Roszak

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Przedstaw przebieg działań wojennych prowadzonych 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Przedstaw przebieg działań wojennych prowadzonych

Warto wiedzieć
 Zadanie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

W 1454 roku na prośbę Związku Pruskiego król Kazimierz Jagiellończyk dokonał inkorporacji Prus do Polski. Stało się to przyczyną wybuchu wojny trzynastoletniej z zakonem krzyżackim. Na początku konfliktu zbrojnego polskie pospolite ruszenie poniosło klęskę w bitwie pod Chojnicami, która rozegrała się jesienią 1454 roku. Aby pokonać wojska krzyżackie, Polacy musieli stworzyć armię zaciężną. Dopiero dzięki pomocy finansowej miast pruskich oraz utworzeniu armii najemnej Polacy zaczęli odnosić zwycięstwa. Na czele polskich oddziałów stanął Piotr Dunin, który starał się izolować wojska krzyżackie od posiłków nadciągających z Europy Zachodniej. W wyniku sprawnej oraz skutecznej organizacji polskiej armii zaczęły stopniowo kapitulować kolejne twierdze nieprzyjaciela. W 1457 roku po długotrwałym oblężeniu stolicy zakonu, wojskom Kazimierza Jagiellończyka udało się wkroczyć do Malborka. Punktem zwrotnym konfliktu stało się zwycięstwo polskich wojsk dowodzonych przez Piotra Dunina w bitwie pod Świecinem w 1462 roku. Wkrótce po potyczce wojska polskie rozpoczęły ofensywę militarną, spychając Krzyżaków do obrony. Bitwa wykazała zdolności polskiego dowódcy i pozbawiła Krzyżaków wojsk na lewym brzegu Wisły. W lipcu 1463 roku Dunin rozpoczął oblężenie zamku Gniew, który padł w styczniu 1464 roku, co przywróciło komunikację między Gdańskiem i Królestwem Polskim a jednocześnie zablokowało zakonowi drogę na zachód Europy. Ponadto, jesienią 1463 roku okręty z Gdańska i Elbląga pokonały Krzyżaków w bitwie na Zalewie Wiślanym, w wyniku czego Zakon utracił część floty oraz możliwość otrzymywania pomocy drogą morską. Sukcesy wojsk Kazimierza Jagiellończyka doprowadziły do ostatecznej klęski Krzyżaków. W wyniku zdecydowanej przewagi, jaką Polacy zdobyli w końcowej fazie wojny II pokój toruński zawarty w 1466 roku był dla Polaków korzystny, jednak nie do końca odzwierciedlał ogrom zwycięstwa.