Historia

Czym różniły się oddziały janczarów od piechoty 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Czym różniły się oddziały janczarów od piechoty

1
 Zadanie

Janczarzy stanowili regularną piechotę turecką utworzoną w XIV wieku. Słynęli z dyscypliny, odwagi i znajomości techniki walki. Nazwa formacji wywodziła się z tureckiego określenia "yeni çeri" i oznaczała "nowe wojsko". Armia janczarów stanowiła potężną siłę uderzeniową i w przeciwieństwie do europejskich wojowników była ściśle związana z dworem sułtańskim. Janczarów od ówczesnej piechoty europejskiej wyróżniała nieustępliwość, pogarda wobec śmierci a rozstrzygającym atutem na polach bitew była umiejętność walki w zwartm szyku oraz świetne wyszkolenie strzeleckie. Janczarzy nie używali zbroi, jedyną ochronę wojowników stanowiły kaftany. Ich głównym narzędziem walki była szabla i łuk, który w XVI wieku zastąpiła broń pala - strzelba zwana janczarką. Charakterystycznym elementem ubioru janczarów była wysoka czapka z białegi filcu z metalową szkofią w kształcie łyżki i opadającym do tyłu „rękawem”.

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 2
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10174

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

  • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
  • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
  • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
  • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
  • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie